ŻYWY RÓŻANIEC

„Ja sam również nie pomijałem okazji,
by zachęcać do częstego odmawiania różańca.
Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym (...)
Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości
i doświadczenia.
Zawierzyłem mu wiele trosk.
Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy(...)”.
[Jan Paweł II, List Apostolski Rosarium
Virginis Mariae.]

 

 

 

Żywy Różaniec swoje powstanie zawdzięcza Paulinie Jaricot (1799 - 1862).
Przekonana o tym, że dobre uczynki znaczą niewiele, jeśli nie wspiera ich modlitwa, "wymyśliła" w 1825 r. żywy różaniec, coś co było bardzo praktyczne i odpowiadające duchowi czasu. Jaricot zakładała grupy, składające się z 15 osób, z których każda odmawiała codziennie jedną z piętnastu tajemnic różańcowych.
Papież Leon XII w 1827 r. pobłogosławił to dzieło, a Grzegorz XVI wydał dokument zatwierdzające Stowarzyszenie Żywego Różańca.

Do Polski dzieło dotarło w XIX w. W krótkim czasie objęło niemal wszystkie parafie w kraju. Tak jest do dziś.

Róża Różańcowa im. św. Rafała Kalinowskiego, zawiązała się w naszej parafii 14 października 2007r. Liczy oczywiście 20 członków (kobiet i mężczyzn), którzy zgodnie z założeniem wszystkich takich grup modlitewnych, zobowiązani są do:

  • codziennego odmawiania - przez kolejne miesiące - jednej z powierzonych na co miesięcznej "wymianie" tajemnicy różańca,
  • polecania w odmawianej przez siebie "cząstce" intencji: papieskiej i misyjnej,
  • zamawiania w intencji współsióstr i współbraci z Róży, oraz ich rodzin intencji Mszy św.,
  • modlitwy za żywych i zmarłych członków róży,
  • co miesięcznego spotykania się na tzw. "wymianie tajemnic",
  • udziału w przynajmniej 2-3 w roku spotkaniach formacyjno-okolicznościowych,
  • duchowego i materialnego wspierania bieżączch potrzeb parafii.

Zelatorką, tj. odpowiedzialną i koordynującą życie grupy jest
p. Anna Iżycka

Wymiana Tajemnic Różańca
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca
po sumie.