Drodzy Parafianie, Szanowni Państwo.

W czasie panującej pandemii korona wirusa możliwe jest od 3 maja 2020r. sprawowanie, pod pewnymi warunkami, Mszy Świętych z udziałem wiernych. Zanim będą mogły być sprawowane w naszej parafii, potrzebne jest poczynienie odpowiednich przygotowań zarówno ze strony organizacyjnej jak i zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego. Z tego też względu na pierwsze Msze Święte zapraszamy od niedzieli 10 maja o stałych porach tj. czwartki i piątki o godz. 18.00 i niedziele o 9.30, 12.00 i 18.30.
Niestety nie wszystko wraca do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, dlatego prosimy zwróć uwagę na następujące kwestie:
 

 1. Ważne jest, aby w kościele każdy zachowywał odległość minimum 1,5m od siebie, zarówno wchodząc do kościoła jak i opuszczając oraz będąc w ławce. Obowiązuje zakaz zgromadzeń przed kościołem.
 2. Podczas wchodzenia do kościoła i wychodzenia z niego należy nosić osłonę na usta i nos. Nie trzeba nosić ochrony siedząc na wyznaczonym miejscu w ławce.
 3. Aby zagwarantować minimalne bezpieczne odległości pomiędzy osobami, w naszym Kościele w Mszach Świętych może uczestniczyć maksymalnie 54 osoby.
 4. W kościele zostaną zorganizowane i odpowiednio oznaczone trakty:
  - dla osób wchodzących - wejście przez zakrystię
  - osób opuszczających świątynie - wyjście główne.
 5. Aby uczestniczyć w Mszy Świętej nie przekraczając dopuszczalnego wyznaczonego limitu wiernych będzie konieczność zarejestrowania swojego uczestnictwa online pod adresem podanym na parafialnej stronie internetowej.
  NIE MA ZGŁOSZEŃ TELEFONICZNYCH!
 6. Jeśli przed Mszą Św. nadal są w kościele wolne miejsca, można również spontanicznie wziąć udział w Mszy Świętej wpisując swoją obecność na listę u osoby porządkowej, aby w przypadku zakażenia, służby medyczne mogły prześledzić możliwy łańcuch infekcji. Listy z danymi adresowymi będą przechowywane w biurze parafialnym przez okres 14 dni po czym zostaną zniszczone.
 7. Niestety, musicie Państwo również liczyć się z tym, że nie będzie już wolnego miejsca i nie będzie można wejść do kościoła. W tej sytuacji prosimy o uszanowanie uwag i zastosowanie się do poleceń osób nadzorujących i udanie się do domów.
 8. Osoby z symptomami przeziębienia lub gorączki nie będą mogły uczestniczyć w Mszach Świętych! W tej sytuacji prosimy o pozostanie w domach.
 9. Prosimy o przyniesienie własnych książeczek do nabożeństwa. Podczas Mszy Świętych nie będzie również wspólnego śpiewania oraz wspólnych modlitw przed i po zakończeniu Eucharystii.
 10. Wchodząc do kościoła prosimy zachowanie odpowiednich odstępów oraz zdezynfekowanie rąk ustawionym w tym celu przy wejściu środkiem do dezynfekcji.
 11. W kościele dostępne są tylko miejsca siedzące, opatrzone odpowiednim numerem. Prosimy zajmować miejsca, które zostały Państwu przydzielone. Rodziny zamieszkujące pod wspólnym adresem nie wymagają osobnego miejsca siedzącego.
 12. Znak pokoju przekazywany jest przez skinienie głową.
 13. Kolekta będzie zbierana przy wyjściu z kościoła po skończonej Mszy Świętej.
 14. Kropielniczki z wodą święconą pozostaną puste do odwołania.
 15. Po zakończonej Mszy Świętej prosimy o szybkie rozejście się do domów, aby nie tworzyć niedozwolonych grup.

Wstecz