Niedziela Misyjna

Tegoroczny październik w Kościele to Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, który ogłosił papież Franciszek z okazji stulecia Listu apostolskiego „Maximum illud” papieża Benedykta XV. W Orędziu pod tytułem „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”, skierowanym na ten nadzwyczajny czas, papież Franciszek już we wstępie zaznacza, że ten dokument także dzisiaj wskazuje na potrzebę odnowienia pracy misyjnej w Kościele.
Papież podkreśla, że „świętowanie tego czasu pomoże nam przede wszystkim na nowo odkryć misyjne znaczenie naszej przynależności do Jezusa Chrystusa, wiary otrzymanej jako dar w sakramencie chrztu”. Ojciec święty pisze dalej, że poprzez przynależność do Chrystusa jesteśmy zobowiązani do głoszenia Dobrej Nowiny i dzielenia się doświadczeniem Boga w naszym życiu. „Ten misyjny nakaz jest skierowany do każdego z nas osobiście: zawsze jestem misją; zawsze jesteś misją; każdy ochrzczony jest misją”. Papież dalej mówi, że „nikt nie jest bezużyteczny i nieistotny dla Bożej miłości. Każdy z nas jest misją w świecie, ponieważ jest owocem Bożej miłości”.
Następnie papież stwierdza: „Także i dzisiaj Kościół nadal potrzebuje mężczyzn i kobiet, którzy na mocy swego chrztu, chętnie odpowiedzą na wezwanie do opuszczenia swoich domów, rodzin, ojczyzny, języka, swego lokalnego Kościoła”. „Głosząc Słowo Boże, dając świadectwo Ewangelii i celebrując życie Ducha Świętego, wzywają do nawrócenia, chrzczą i ofiarują chrześcijańskie zbawienie w poszanowaniu osobistej wolności każdego, w dialogu z kulturami i religiami ludów, do których są posłani”. Papież wzywa także nas: „niech nikt nie zamyka sie w swoim własnym „ja” , w egocentrycznym odniesieniu do własnej przynależności etnicznej i religijnej”. Papież Franciszek zaprasza nas, abyśmy wszyscy, którzy  zostaliśmy ochrzczeni włączyli się w wypełnianie dzieła misyjnego w Kościele.
W odpowiedzi na to zaproszenie nasza wspólnota wiesbadeńska włączyła się aktywnie w pomoc misjom, otaczając je modlitwą i wspierając materialnie misjonarzy, którzy pozostawili wszystko, opuścili swoje rodziny, swoją ojczyznę, aby iść i głosić Dobrą Nowinę tym, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa. W Niedzielę Misyjną zorganizowaliśmy kiermasz misyjny, w który zaangażowali się całym sercem nasi parafianie, piekąc pyszne ciasta, gotując smaczne zupy i przygotowując różne smakołyki. Cały dochód przeznaczamy, jak corocznie, na potrzeby misyjne Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Krakowie.
                                                Bożena Fitio

Wstecz