Kongres Młodzieży Polonijnej w Warszawie

  W dniach 28.07 – 5.08 trwał w Warszawie Kongres Młodzieży Polonijnej, w którym brała udział również grupa z PMK Wiesbaden. Program spotkania był bardzo bogaty, poza obradami, rozmowami miał również miejsce udział młodzieży w śpiewaniu „zakazanych piosenek” z udziałem prezydenta RP.

Na prośbę bp. Lechowicza, delegata ds. duszpasterstwa polonijnego KEP, młodzież PMK Wiesbaden przygotowała prezentację nt. metod pracy i zaangażowania młodych w warunkach polonijnych. Prezentacja została bardzo entuzjastycznie przyjęta, a opisywała wszelkie aspekty życia i pracy PMK Wiesbaden w których młodzież, a także i dzieci odgrywają kluczową rolę – od różnych bali i akcji, poprzez pracę scholi parafialnej, aż po zaangażowanie w liturgię i adoracje.

W ramach kongresu były przeprowadzane wywiady z biskupami, zaproszonymi gośćmi. Wśród nich znalazł się nawet wywiad z jedną z uczestniczek kongresu, która przyjechała z Wiesbaden:

http://kongresmp.pl/wywiad-z-wiktoria-z-niemiec/

Uczestnicy II Kongresu Młodzieży Polonijnej napisali w Przesłaniu skierowanym do rówieśników i rodaków żyjących w różnych częściach świata: „Zachęcamy Was, młodzi rówieśnicy, abyście w swoich środowiskach uczestniczyli w życiu Kościoła. Miejcie odwagę podejmować nowe inicjatywy dla dobra Waszych wspólnot!”

Wstecz