Wypominki

†††

Jest to myśl święta i zbawienna,
modlić się za umarłych,
aby zostali od grzechu uwolnieni
”.

    z Księgi Machabejskiej 12,43-45

Wstecz