KLASA I

Aktualne informacje szkolne znajdują się na stronie szkoły pod adresem: szkola-wiesbaden.de. Zapraszamy.


 

KLASA I

Elementarz XXI wieku

Podręcznik części 1-2
 
Ćwiczenia zintegrowane części 1, 2, 3, 4
Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Beata Stępień, Joanna Winiecka - Nowak
Wydawnictwo: Nowa Era
 

TREŚCI PROGRAMOWE

Z zakresu czytania ćwiczę poprawne rozpoznawanie i odczytywanie wszystkich liter alfabetu; wyróżnianie w wyrazach liter, głosek i sylab; czytanie wyrazów jedno-, dwu-, a następnie wielosylabowych oraz krótkich zdań i tekstów; czytanie całymi wyrazami.
Dzieci uczą się pisać kształtnie i prawidłowo kolejno poznawane litery; przepisują wyrazy i krótkie zdania; piszą z pamięci niektóre wyrazy.

Z ortografii ćwiczymy pisanie poznanych wyrazów ze spółgłoskami miękkimi, z „ę” i „ą”, „ó” i „rz”; zapisywanie dwuznaków; pisownię wielką literą.
Uczniowie rozróżniają pojęcia: głoska, litera; wyróżniają sylaby w wyrazach, wyrazy w zdaniu, zdania w tekście.

Na zajęciach przybliżam wiedzę o literaturze. Uczniowie wyodrębniają w tekście literackim postacie, odkrywają to, co jest prawdopodobne i to, co jest fantastyczne; odgrywają scenki dramowe i inscenizacje.

Systematycznie wzbogacam czynne słownictwo dzieci, wyjaśniam znaczenie nowych dla nich wyrazów i zwrotów.
Na lekcjach języka polskiego kultywujemy polskie tradycje.

                                                                                          Barbara Pieknioczka


 
      Nauczyciel - mgr Barbara Pieknioczka

 

 

 

 

 

Jestem absolwentką Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej-specjalizacje: nauczycielska i redaktorsko-medialna. W Polsce pracowałam jako nauczyciel języka polskiego  w szkole podstawowej i gimnazjum. Od początku mojego pobytu w Niemczech jestem zaangażowana w działalność szkół polonijnych. Swoje pierwsze kroki nauczyciela polonijnego stawiałam w Elterninitiative Pollingua. Od 2009 roku uczę języka polskiego w Polskiej Szkole działającej przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden, a od 2012 pracuję również jako nauczyciel języka polskiego w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Język ojczysty stanowi istotny wyznacznik tożsamości narodowej, jest wielkim skarbem naszej kultury, wyposaża uczniów w umiejętności komunikowania się i wprowadza w świat kultury. Dlatego swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją staram się kształcić sprawność mówienia, pisania, czytania i słuchania, a przez to przygotowuję uczniów do istnienia w kulturze.