PRZEDSZKOLE

GRUPY PRZEDSZKOLNE- mgr Barbara Pieknioczka

Obowiązujące podręczniki:

 • „Razem w przedszkolu” (5 części)

Program nauczania języka polskiego poza granicami Polski. Początkowy etap nauczania języka polskiego dzieci w wieku 4-6 lat.

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE

Zadaniem nauczyciela zgodnie z założeniami programu jest włączenie dziecka w dorobek kulturowy, towarzyszenie mu w rozwoju, budzenie zainteresowań, współtworzenie wiedzy o świecie i samym sobie, aktywna współpraca ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.

W toku podejmowania takich form aktywności jak zabawa, praca i nauka dziecko poznaje następujące obszary edukacyjne (nauczyciel nie ma jednak obowiązku realizowania wszystkich treści programowych, może dokonywać ich modyfikacji zgodnie z zasadą indywidualizacji potrzeb grupy):

 1. Poznawanie siebie jako osoby.   
 2. Doświadczanie samodzielności.
 3. Odkrywanie znaczenia zdrowia, ruchu, higieny i bezpiecznego zachowania się.
 4. Poznawanie i rozumienie świata przyrody.
 5. Poznawanie środowiska społecznego.
 6. Poznawanie ojczyzny i świata.
 7. Wprowadzanie w kulturę życia. Poznawanie wartości etycznych i estetycznych.
 8. Rozbudzanie ciekawości poznawczej. Rozwijanie procesów poznawczych i operacji umysłowych.
 9. Poznawanie świata symboli i znaków.
 10. Poznawanie znaczenia języka w porozumiewaniu się i uczestnictwie w kulturze.
 11. Przygotowanie do pisania i czytania.
 12. Poznawanie znaczenia matematyki.
 13. Poznawanie świata nauki i techniki.

Pakiet „Razem w przedszkolu” zawiera wiele ciekawych ćwiczeń niezwykle ważnych w przygotowaniu dziecka do dalszej edukacji:

 • wypychanie elementów przygotowanych na sztywnym kartonie,
 • wycinanie,
 • naklejanie,
 • odwzorowywanie,
 • zadania do historyjek obrazkowych jako materiał do ćwiczeń w mówieniu, dzięki którym dziecko dodatkowo ćwiczy wnioskowanie i myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • stopniowe oswajanie dzieci z obrazem 23 drukowanych liter,
 • zapoznanie się z cyframi od 0 do 10 i wiele innych zadań, które kryją karty wyprawki.

Człowiek w każdym wieku potrzebuje innych ludzi, by mógł się prawidłowo rozwijać.
Każdy kontakt, każda interakcja, każde wspólne działanie ma wpływ na jego rozwój.

Barbara Pieknioczka
 


  

     Nauczyciel - mgr Barbara Pieknioczka

 

 

 

 

Jestem absolwentką Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej-specjalizacje: nauczycielska i redaktorsko-medialna. W Polsce pracowałam jako nauczyciel języka polskiego  w szkole podstawowej i gimnazjum. Od początku mojego pobytu w Niemczech jestem zaangażowana w działalność szkół polonijnych. Swoje pierwsze kroki nauczyciela polonijnego stawiałam w Elterninitiative Pollingua. Od 2009 roku uczę języka polskiego w Polskiej Szkole działającej przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden, a od 2012 pracuję również jako nauczyciel języka polskiego w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Język ojczysty stanowi istotny wyznacznik tożsamości narodowej, jest wielkim skarbem naszej kultury, wyposaża uczniów w umiejętności komunikowania się i wprowadza w świat kultury. Dlatego swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją staram się kształcić sprawność mówienia, pisania, czytania i słuchania, a przez to przygotowuję uczniów do istnienia w kulturze.