1.       Beczek Roman - przewodniczący

2.       Chabska Katarzyna - sekretarz

3.       Cyga Piotr

4.       Czerechowicz Czesław

5.       Grzybowska Barbara

6.       Kuchajewicz Mateusz

7.       Lechowicz-Zimny Maria - viceprzewodnicząca

8.       Łopatniuk Andrzej

9.       Marciniak Zenon

10.   Raczynski Thomas

11.   Szabat Paweł

12.   Zelosko Martin