SAKRAMENTY

Chrzest

Rodzice zgłaszają przynajmniej 2 tygodnie wcześniej przedstawiając:

 • metrykę urodzenia dziecka - Bescheinigung über Geburt für religiöse Zwecke,
 • dane osobowe rodziców chrzestnych,
 • zaświadczenia z parafii chrzestnych, że ci mogą podjąć taką funkcję.

Chrzestni winni być wierzący, praktykujący, bierzmowani a jeśli są małżonkami, powinni mieć ślub kościelny.
Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka.


Bierzmowanie 

W naszej parafii sakrament ten młodzież przyjmuje co dwa lata. Ostatnio sakrament z rąk ks. biskupa pomocniczego Limburga, Thomasa Löhr - 18 maja 2014r. - przyjęło 34 osoby.
Kandydaci powinni przedstawić metrykę chrztu oraz wypełnić stosowną deklarację.


Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się 2 miesiące przed datą ślubu przedstawiając:

 • dowody tożsamości,
 • nie starsze niż 3 miesiące świadectwa chrztu tzw. „do ślubu”,
 • zaświadczenie z niemieckiej parafii zamieszkania tzw. Mitgliedsbescheinigung, jeśli nie należą do poskiej parafii,
 • Anmeldung zur Eheschliessung lub Bescheinigung über Eheschliessung,
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego. 

Spowiedź

Możliwość skorzystania z Sakramentu pokuty:

 • zawsze pół godziny przed Mszą św. oraz nabożeństwem,
 • w pierwszy piątek miesiąca od godz. 17.00 (podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu),
 • w czasie rekolekcji zgodnie z programem oraz podczas Mszy św. rekolekcyjnych. 

Sakrament chorych

Chorzy i osoby starsze odwiedzani są z sakramentalną posługą:

 • w razie potrzeby w domu lub szpitalu o każdej porze,
 • z racji pierwszego piątku miesiąca oraz świąt.

Zgłoszeń należy dokonywać w zakrystii lub telefonicznie. 


Pogrzeb (sakramentalium)

Rodzina powinna:

 • poinformować zakład pogrzebowy, że pogrzeb odbędzie się po polsku,
 • podać w zakładzie pogrzebowym numer telefonu polskiej parafii,
 • zastrzec konieczność wcześniejszego kontaktu,
 • osobiście skontaktować się z biurem polskiej parafii.