RODZINY SZENSZTACKIE


W parafii istnieje 8 kręgów tzw. Pielgrzymującego Sanktuarium, w których Matka Boża odwiedza rodziny i osoby samotne w obrazie Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.

Pielgrzymowanie Matki Bożej jest inicjatywą apostolską międzynarodowego Ruchu Szensztackiego. Matka Boża, czczona jako Trzykroć Przedziwna Matka i Zwycięska Królowa z Szensztatu, odwiedza rodziny i jednoczy osoby należące do danego kręgu. Goszcząc w każdym domu 3-4 dni, zachęca je do pogłębienia wspólnoty rodzinnej przez spotkanie na wspólnym posiłku, rozmowie i modlitwie.

Członkowie kręgów spotykają się również kilka razy w roku na wspólnej Eucharystii w kapliczce na Freudenberg w Wiesbaden oraz naszym kościele.

Odpowiedzialna za grupę p. Wanda Steinert.


Ruch Szensztacki to międzynarodowy ruch apostolski, działający w Kościele katolickim, założony w 1914 r. przez sługę Bożego o. Józefa Kentenicha oraz chłopców, którzy zawarli przymierze miłości z Matką Bożą. Miejscem powstania jest mała kapliczka w Schönstatt/Vallendar koło Koblencji w Niemczech, znana w 200 kopiach rozsianych po całym świecie jako sanktuarium szensztackie.

Celem Ruchu jest aktywne apostolstwo i aktywizacja katolików świeckich w dziele głoszenia nauki Jezusa Chrystusa. Ruch Szensztacki ma charakter maryjny, pedagogiczny i apostolski.

www.pilgerheiligtum-schoenstatt.de
www.schoenstatt.de
www.szensztat.pl


 Terminy w roku 2016, zobowiązujące do przyniesienia Kapliczki Matki Bożej Szensztadzkiej do kościła PMK na Mszę Św. na godz. 12.00

 • 18 września godz. 12.00
 • 23 października godz. 12.00
 • 20 listopada godz. 12.00
 • 18 grudnia godz. 12.00

 


Terminy w roku 2017, zobowiązujące do przyniesienia Kapliczki Matki Bożej Szensztadzkiej do kościła PMK na Mszę Św. na godz. 12.00

 • 22 stycznia godz. 12.00
 • 19 lutego godz. 12.00
 • 19 marca godz. 12.00
 • 23 kwietnia godz. 12.00
 • 21 maja godz. 12.00
 • 18 czerwca godz. 12.00
 • 23 lipca godz. 12.00
 • 20 sierpnia godz. 12.00
 • 17 września godz. 12.00
 • 22 października godz. 12.00
 • 19 listopada godz. 12.00
 • 17 grudnia godz. 12.00

W przypadku uzasadnionej niemożności przyniesienia kapliczki,
proszę o przekazanie kolejnej osobie,
która ją przyniesie do kościoła na Mszę Św. na godz. 12.00