KATECHEZA

Lekcje religii
wpisane są w plan zajęć Polskiej Szkoły

Proszę zapoznać się z planem lekcji dla poszczególnych klas!