Wydarzenia


Zobacz!!!
Nowy numer Wiadomości Parafialnych.


Zobacz więcej >>


Pielgrzymka do Ziemi Świętej

W PROGRAMIE m.in.: Jerozolima - Betlejem - Góra Oliwna -
Morze Martwe - Jezioro Galilejskie - Kana Galilejska - Nazaret

Termin:  17-25 kwietnia 2015r.
Cena: 900 €


Zobacz więcej >>


Szkolna Wigilia

Jak co roku w naszej szkole odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne. Spędziliśmy to popołudnie w wyjątkowej, świątecznej atmosferze. Dzieci zachwyciły swoim występem i umiejętnościami aktorskimi całą społeczność szkolną i rodziców...


Zobacz więcej >>


Symbole i zwyczaje Adwentu

Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał swego Jednorodzonego Syna, który przyszedł na świat by dokonać dzieła odkupienia ludzi. Jednak tę łaskę każdy z nas musi osobiście przyjąć. Zadaniem Kościoła jest przygotowanie ludzi na godne przyjęcie Chrystusa...


Zobacz więcej >>


Przekazanie sztandaru i ślubowanie w Szkole Polskiej

„Czuwam i strzegę skarbu polskiej mowy, polskiego ducha, polskiego zwyczaju!”
Te właśnie słowa wybraliśmy i umieściliśmy dumnie na sztandarze naszej Szkoły Polskiej, który uroczyście przekazany został uczniom 2 grudnia 2014r. w naszym parafialnym kościele w Wiesbaden.


Zobacz więcej >>


      
Zgłoszenie do szkoły i przedszkola
na rok szkolny 2014/15

Do zgłoszenia proszę dołączyć aktualne zdjęcie dziecka!
Zgłoszenia należy wypełnić i oddać podpisane
w zakrystii lub biurze parafialnym.
Wpłata czesnego na konto:
Pax Bank eG
BIC: GENODED1PAX
IBAN: DE94 3706 0193 4009 2200 84


Zobacz więcej >>


Aplikacja PMK Wiesbaden na smartfony


instalacja po kliknięciu w odpowiednią wersję
 

                           


Zobacz więcej >>


Kirchensteuer Rechner


Zobacz więcej >>