Historia Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden

 

W powojennej historii polskiej emigracji w Niemczech Zachodnich szczególną rolę odegrał leżący niedaleko Wiesbaden - Frankfurt am Main. To tam właśnie 05.06.1945 r. Stolica Apostolska powołała do istnienia diecezję personalną, stanowiącą swoisty ewenement w dziejach Kościoła katolickiego. W związku z repatriacją i emigracją ludności polskiej z terenów Niemiec Zachodnich po wojnie, znaczenie biskupstwa z czasem jednak zmalało, a po śmierci ordynariusza diecezji ks. infułata Edwarda Lubowieckiego 12.12.1975 r. przestało istnieć. W jego miejsce powstała Polska Misja Katolicka, której siedzibę przeniesiono z Frankfurtu do Freising niedaleko Monachium. We Frankfurcie/M obowiązki duszpasterskie od 1951r. sprawował ks. prałat Piotr Wawrzyniak, kapłan diecezji poznańskiej, były więzień Dachau. Oprócz Frankfurtu/M ks. Wawrzyniak obsługiwał jeszcze ośrodki w Hanau, Darmstadt i Würzburgu. Schorowany dnia 01.03.1982 r. przeszedł w stan spoczynku, a 01.03.1986 r. zmarł i został pochowany na cmentarzu we Frankfurcie/M.
Ponowny wielki rozwój duszpasterstwa polskiego we Frankfurcie/M nastąpił w latach osiemdziesiątych, kiedy podobnie jak w całej Republice Federalnej Niemiec, nasiliła się fala emigracji z Polski.


Dnia 01.03.1982 r. nowym duszpasterzem polonijnym we Frankfurcie/M mianowany został ks. Kazimierz Kosicki, kapłan diecezji wrocławskiej. Od początku rozpoczął on organizowanie nowych struktur życia duszpasterskiego, związanych z falą polskiej emigracji. Utworzył 8 nowych ośrodków duszpasterskich w tym między innymi w Wiesbaden w kościele St. Andreas przy Assmannshäusestr. 11. Należy w tym miejscu dodać, iż w tym czasie w diecezji Limburg oprócz Mszy św. w niedzielę i święto we Frankfurcie/M (kaplica „Kolpinghaus” i kościół św. Antoniego), niedzielna Eucharystia sprawowana była również raz w miesiącu w Limburgu w kościele św. Hildegardy.

W Wiesbaden Msza św. odprawiana była zawsze w 3 niedzielę miesiąca o godz. 18.00 i uczestniczyło w niej regularnie około 100 osób. Wiesbaden miało wtedy już swojego organistę, lektorów oraz ministrantów, ponadto we wspomnianej parafii St. Andreas posługę kościelnego i dozorcy sprawowała polska rodzina ze Śląska, mieszkająca na plebanii wraz z miejscowym duszpasterzem, który chętnie zgodził się na regularne odprawianie Mszy św. w języku polskim. Uczestnicy niedzielnej Mszy św. rekrutowali się przede wszystkim z pochodzeniowców oraz azylantów (obóz dla Polaków proszących o azyl znajdował się w niedalekim Eschborn). W późniejszym okresie dołączyła do nich grupa tzw. kontraktowców.

Z uwagi na nawał pracy - ks. Kosicki obsługiwał Polaków w 4 diecezjach - tenże czynił starania w Kurii Biskupiej w Limburgu aby usamodzielnić ośrodek w Wiesbaden i usadowić tam polskiego kapłana z możliwością podjęcia równoległej pracy w duszpasterstwie niemieckim. Niestety zabiegi te czynione pod egidą ówczesnego Rektora Polskiej Misji Katolickiej ks. Franciszka Mrowca, okazały się wówczas bezowocne.

Od stycznia 1990r. duszpasterstwo polskie na terenie diecezji Limburg obejmują Misjonarze Klaretyni. Proboszczem zostaje o. Jan Gogolin CMF. On i jego wikariusze (a byli nimi: o. Telesfor Pomianowski CMF, o. Piotr Wyżgoł CMF, o. Krzysztof Gierat CMF, o. Jacej Szymański CMF, o. Robert Skrzypek CMF, o. Tomasz Zając CMF i o. Krzysztof Kaniowski CMF) raz w miesiącu (każda trzecia niedziela miesiąca) przyjeżdżają z Frankfurtu i odprawiają Mszę św. w kościele St. Andreas. W tym czasie z inicjatywy miejscowej niemieckiej parafii św. Andrzeja organizowane były międzynarodowe Msze św. z parafią czeską i włoską - po nich wspólne spotkania w formie festynu na placu przykościelnym. W czasie kolędowym odwiedzane były z błogosławieństwem rodziny mieszkające w Wiesbaden i okolicy. Wspomnieć należy tu również o odwiedzinach chorych z posługą duszpasterską w domach rodzinnych i szpitalach. Raz w roku na zakończenie okresu winobrania, odprawiana była Msza św. w kościele zamkowym w Geisenheim (Johannisberg). W latach 90-tych w tej Mszy św. uczestniczyło przeszło 700 wiernych.

Kolejny, etap polskojęzycznego duszpasterstwa w Wiesbaden rozpoczął się 2 lutego 2007r., kiedy to ustępujący z urzędu i przechodzący w stan spoczynku biskup Limburga Franc Kamphaus, po staraniach Rektora PMK ks. Stanisława Budyna, podpisał długo oczekiwaną zgodę na przybycie do Wiesbaden polskiego kapłana i rozpoczęcie regularnej posługi duszpasterskiej w języku polskim.

1 marca 2007r. z rąk ówczesnego administratora diecezji Limburg ks. dr Güntera Geis dekret i misję kontynuowania polskojęzycznego duszpasterstwa w Wiesbaden otrzymał ks. Adam Prorok, kapłan archidiecezji wrocławskiej (wcześniej wikariusz PMK w Münster).
Ks. Prorok tymczasowo zamianowany został jako: duchowny współpracujący w duszpasterstwie niemieckiej parafii św. Bonifacego w Wiesbaden i delegowany z ramienia - jedynej w diecezji Limburg personalnej polskiej parafii we Frankfurcie/M, dla posługi Polakom mieszkającym w Wiesbaden oraz regionie Rheingau. Przez pięć pierwszych miesięcy regularnego duszpasterstwa Msza św. w kościele St. Andreas sprawowana była już w każdą niedzielę o godz. 18.00.

8 lipca 2007r. o godz. 12.00 odprawiono pierwszą niedzielną Mszę św. w kościele Heilige Familie przy Lessingstr. 19, dokąd przeniesiono centrum duszpasterstwa i gdzie
powstawać zaczęły oficjalne już zręby PMK Wiesbaden. (od samego jednak przybycia ks. Prorok odprawiał tam w każdy piątek: Mszę św., Drogę Krzyżowa w Wielkim Poście, nabożeństwa majowe i czerwcowe oraz słuchał spowiedzi).

5 lipca 2008r. wprowadzona została druga Msza św. (Vorabendmesse) w sobotę o godz. 17.00 gdyż okazało się, że dla osób opiekujących się starszymi i chorymi ludźmi oraz zatrudnionym w gastronomii Msza niedzielna (w której uczestniczyło już wtedy ok. 200 Dominikantes) jest w "niezbyt odpowiednim czasie".

W październiku 2008r. dla licznie uczestniczących w nabożeństwie różańcowym wprowadzona została kolejna Msza św. w czwartek o godz. 18.00 a od 4 stycznia 2009r. druga Msza św. w niedzielna o godz. 9.30.

Podczas Mszy św. i nabożeństw jako organiści posługują od 1 lipca 2007r.: p. Małgorzata Świerczek oraz p. Andrzej Slawiński.
Od samego początku zorganizowana została Kancelaria Parafialna, która przy Lessingstr. 19B, dwa razy w tygodniu przyjmowała zainteresowanych. Od czerwca 2008r. w kancelarii zatrudniona została sekretarka p. Maria Rygus-Pacholski a w marcu 2009r. biuro wyposażone zostało w nowe sprzęty oraz meble.
Funkcję kościelnego od kwietnia 2007r. pełnił p. Marek Kuliński, którego miejsce nieoficjalnie od czerwca 2008r., a oficjalnie za zgodą Kurii Limburg od marca 2009r. zajął p. Jacek Kuchajewicz.

Od kwietnia 2008r. uruchomiona została strona internetowa Misji www.pmk-wiesbaden.de a w nowej szacie graficznej od kwietnia 2009r. pod adresem www.pmk-wiesbaden.eu.
Od czerwca 2008r. nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii w Misji ustanowieni zostali panowie: Józef Drażyk i Jacek Kuchajewicz.
Od października 2008r.
rozpoczęto regularne zajęcia z religii. Początkowo w salach przy parafii, następnie (rok szkolny 2008/9 w pomieszczeniach Fritz-Gansberg-Schule) a aktualnie ponownie w zmodernizowanych już salach przy parafii. W 5 grupach wiekowych w zajęciach z religii uczestniczy ok 100 dzieci.

Przed każdymi świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy od początku przeprowadzane były tygodniowe Rekolekcje (rekolekcjonistami byli dotąd: ks. Piotr Wawrzynek - archidiecezja wrocławska, o. Grzegorz Wacławiak OFMCap, ks. Przemysław Vogt – archidiecezja wrocławska, ks. Witold Hyla – archidiecezja wrocławska, ks. Andrzej Hryckowian - diecezja koszalińska).

Dotychczas zorganizowano parafialne pielgrzymki: maj 2007 – Francja-Hiszpania-Portugalia, październik 2008 - Sycylia i południe Włoch, marzec 2009 - Izrael i Jordania, luty 2010 - Indie, październik 2010 Fatima i Santiago, luty 2011 - Izrael oraz październik 2011 - Brazylia i Argentyna.

Od listopada 2007r. otwarto bezpłatną poradnię prawną (porad udziela mecenas Anna Klimowicz-Pakuła) a od listopada 2008 poradnię psychologiczną (prowadzoną przez mgr lic. Mariusza Plenclera).

Od początku działalności (kwiecień 2007) wydawany jest w bezpłatny dwumiesięcznik parafialny, pt. Wiadomości Parafialne, którego nakład ciągle wzrasta (z 500 szt. na początku, do 1500 egzemplarzy obecnie).

Znamienitymi gośćmi Misji dotychczas byli: czerwiec 2007 Biskup Edward Janiak, sufragan archidiecezji wrocławskiej, listopad 2007 Prof. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, zwierzchnik Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, wrzesień 2008 Arcybiskup Marian Gołębiewski metropolita wrocławski, październik 2008, sierpień 2009 i sierpień 2011 ks. Infułat Józef Wójcik z Suchedniowa, luty i kwiecień 2009 Biskup Władysław Blin ordynariusz diecezji Witebsk na Białorusi.

19 kwietnia 2009r. uroczyście wprowadzony oraz poświęcony został namalowany przez artystę z Kamieńca Wrocławskiego p. Leszka Ojaka, obraz Jezusa miłosiernego Jezu ufam Tobie. W tym dniu parafia otrzymała również w darze od rodziny Johanny i Patricka Witta z Haltern am See (Westfalia), relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

30 sierpnia 2009r. poświęcono wierną kopię obrazu MB Częstochowskiej (autorstwa p. Jerzego Masternaka z Kotowic k. Wrocławia). Oba obrazy ufundowali ze swych składak Parafianie.

29 sierpnia 2010r. poświęcony został ufundowany również przez Parafian sztandar oraz miało miejsce uroczyste nadanie Parafii imienia MB Częstochowskiej.

Od 1 stycznia 2011r., mocą dekretu z dnia 7 października 2010r. biskup Limburga Dr. Franz-Peter Tebartz-van Elst, przyznał Parafii w Wiesbaden oficjalny status Missio cum cura animarum (tj. odrębnej personalnej parafii, która w brzmieniu tegoż dekretu wydzielona została z dotąd jedynej w diecezji PMK Frankfurt am Main). Odtąd PMK Wiesbaden obejmuje 6 regionów diecezji Limburg: Wiesbaden, Rheingau, Untertaunus, Limburg, Westerwald i Rhein-Lahn.

                                         opracował ks. dr Adam Prorok