GRUPA AA

Grupa działa przy parafii od 16 grudnia 2008 r. i posiada program realizowany wg tzw. 12 kroków, które przedstawiają się następująco:

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek go pojmujemy.
 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz siłę do jej spełnienia.
 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

"Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia" (Trzecia Tradycja). Celem spotkań grupy jest pomoc innym alkoholikom. Szczególnie ważne są tzw. mityngi – spotkania otwarte, organizowane przez grupę w każdy poniedziałek.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej o działalności tej grupy, o tym jak wyglądają spotkania. Zapraszamy również tych, którzy potrzebują pomocy i chcą pomagać innym.

kontakt:
prowadzący grupę
Waldek tel: 0157 78481303

E-mail: aa-wiesbaden@t-online.de

Spotkania w salach parafialnych
przy Lessingstr. 19
w każdą środę o godz. 20.00