19 kwietnia 2009 - Poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego

W Niedzielę Bożego Miłosierdzia odbyło się w naszym mieście wydarzenie niezwykłe. Polska Misja Katolicka wraz w niemiecką Parafią św. Bonifacego wspólnie zorganizowali święto ku czci Pana Jezusa Miłosiernego. Staraniem ks. kanonika Adama Proroka oraz dzięki ofiarności parafian ufundowany i namalowany został przez artystę z Kamieńca Wrocławskiego pana Leszka Ojaka, obraz Pana Jezusa Miłosiernego, który w Święto Miłosierdzia poświęcił J.E. Ks. Bp. Władysław Blin, ordynariusz diecezji Witebsk na Białorusi. W Polskiej Parafii, obchody Miłosierdzia Bożego rozpoczęły się dwudniowym skupieniem które poprowadził Ks. Witold Hyla, duszpasterz myśliwych i leśników archidiecezji wrocławskiej. Parafia niemiecka na ten czas zorganizowała 3 dniowy Kongres poświęcony Bożemu Miłosierdziu. W obydwu wydarzeniach licznie uczestniczyli wierni zaprzyjaźnionych parafii. Punktem centralnym obchodów w Polskiej Parafii była niedzielna Eucharystia o godz. 11.00, podczas której poświęcony został - identycznej wielkości jak ten w Krakowie-Łagiewnikach - obraz Jezusa Miłosiernego. W homilii ks. Biskup Blin podkreślił znaczenie posłannictwa św. Siostry Faustyny oraz nawiązał do słów Ojca Świętego, Jana Pawła II: "Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie". Dodatkowym przeżyciem duchowym był akt przekazania dla polskiej Parafii relikwii św. Siostry Faustyny. Relikwiarz na początku Mszy św. przekazali państwo Danuta i Patrick Witta, zamieszkali w Haltern am See (Westfalia), u których relikwiarz przebywał od grudnia 1994 r. Szczególnym gościem uroczystości była również p. Luiza Zajączek która przetłumaczyła na język niemiecki dzienniczek św. Siostry Faustyny. Eucharystia zakończyła się aktem oddania Polskiej Misji w Wiesbaden opiece Bożemu Miłosierdziu. Po uczcie duchowej nadszedł czas na strawę i pokrzepienie ciała. Parafianie wspólnymi siłami przygotowali nie tylko przepiękną dekorację świątyni, lecz również festyn. Czymże jednak byłaby uroczystość Bożego Miłosierdzia bez modlitewnego spotkania w Godzinie Miłosierdzia? Ta część obchodów odbyła się już w głównym niemieckim kościele parafialnym św. Bonifacego. Tamtejszy proboszcz ks. Dr. Johannes zu Eltz (oficjał sądu duchownego diecezji Limburg) wraz z uczestnikami Kongresu o Bożym Miłosierdziu zgromadzeni na modlitewnym czuwaniu przywitali radośnie w progach swojej świątyni przybyłych polskich współbraci. Do świątyni procesyjnie został wniesiony obraz Jezusa Miłosiernego, przed którym w Godzinie Miłosierdzia na wspólnej polsko-niemieckiej modlitwie trwali wierni obu parafii. Czuwaniu przewodniczył wspomniany ks. proboszcz a zarazem dziekan miasta Johannes zu Eltz, natomiast część Koronki w języku polskim poprowadził ks. Adam Prorok wraz z parafianami. Na zakończenie wszystkich uczestników pobłogosławił ks. Bp. Blin. Doświadczenie międzynarodowego spotkania u stóp Jezusa miało charakter duchowego wkładu w zaangażowanie na rzecz pojednania i wzajemnej przyjaźni między narodem niemieckim i polskim, zwłaszcza w miejscu, gdzie życie splata wzajemne losy Niemców i Polaków na emigracji w codzienne wydarzenia. Podkreślić tutaj należy serdeczność i radość obu stron ze wzajemnego spotkania. Niemcy z wielkim entuzjazmem przyjęli Pana Jezusa Miłosiernego w wizerunku przedstawionym przez św. Faustynę, co stało się radością gorliwych czcicieli Bożego Miłosierdzia ze strony polskiej. Ufać należy, że podobne wspólne spotkania na płaszczyźnie międzynarodowej przyczyniać się będą do duchowego rozwoju ich uczestników a życiu codziennym pogłębiać będą wzajemną życzliwość i przyjaźń.

Wstecz