29 listopada 2014 - Poświęcenie sztandaru Polskiej Szkoły

W ośrodku PMK Haus Concordia, podczas dorocznego spotkania przedstawicieli Rad Parafialnych, miało miejsce poświęcenie - ufundowanego przez członków Stowarzyszenia Pro Cultura Christiana e.V. w Wiesbaden - sztandaru dla Szkoły Polskiej w Wiesbaden. Dokonał tego w obecności rektora PMK ks. prałata Stanisława Budyna, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa polskich emigrantów ks. biskup Wiesław Lechowicz - Opiekun Polskiej Emigracji.

Wstecz