14 czerwca 2008 - Pierwsze świadectwa

W naszym kościele Hl. Familie odbyła się pierwsza w historii Parafii uroczystość zakończenia roku szkolnego i katechetycznego podczas której liczna grupa dzieci i młodzieży odebrała swoje upragniona świadectwa. Nauczyciele z wiesbadeńskiej "Pollingua e.V." rozdali 48 świadectw z języka polskiego a ks. proboszcz Adam Prorok i pani katechetka Ewa Zięciak, 70 świadectw nauki religii. Uroczystość zaszczycili swą obecnością licznie zaproszeni goście na czele z panem Konsulem Generalnym RP Andrzejem Kaczorowskim z Kolonii, Heskim Ministrem ds. federalnych i europejskich Volkerem Hoffem oraz przedstawicielami władz miejskich i oświatowych Wiesbaden. Po oficjalnej części i rozdaniu świedectw w kościele, odbyła się dyskusja w gronie zaproszonych gości oraz przedstawicieli PMK Wiesbaden na temat przyszłości oraz potrzeb polskojęzycznej społeczności w naszym mieście i regionie. W tym czasie na placu przykościelnym trwał szkolno-parafialny festyn przy dźwiękach rodzimej muzyki, pieczonych stekach i kiełbaskach. Dzieci i dorośli bawili się doskonale. W trakcie obrad władze heskiego szkolnictwa zapewniły gospodarzy o przyznaniu im po wakacjach pomieszczeń szkolnych do nauki religii i języka polskiego.

Wstecz