19 października 2014 - Niedziela Misyjna

Dobrą tradycją naszej wiesbadeńskiej wspólnoty stało się już coroczne organizowanie w Niedzielę Misyjną kiermaszu, z którego dochód przeznaczamy na potrzeby misyjne. Chcemy pozostać wierni nauczaniu papieża Franciszka, który w orędziu na Dzień Misyjny podkreśla, jak bardzo uprzywilejowanym jest moment, gdy „wierni z różnych kontynentów angażują się poprzez modlitwę i konkretne gesty solidarności we wspieranie młodych kościołów na terenach misyjnych”. Papież nazywa czas takiego działania „świętem łaski i radości”. Wyjaśnia, że to „Duch Święty daje mądrość i męstwo tym, którzy otwierają się na Jego działanie”. Podkreśla też świadomość tego, że to „Chrystus wspiera dzieła misyjne i im towarzyszy, wypełniając serca głoszących Dobrą Nowinę radością”. „Wszyscy uczniowie Pana są powołani do pielęgnowania radości ewangelizacji”. To właśnie na światło Ewangelii czekają dziś ludzie w różnych zakątkach świata. Są wśród nich tacy, którzy jeszcze nie poznali Boga. Są całe rodziny, młodzież, starcy, samotni i chorzy oraz ci, co dawno już odeszli od Kościoła. Radość ogarnia nasze serca, że możemy z nimi dzielić się wiarą, bo i we współczesnym świecie nie brakuje pełnych radości ewangelizatorów, zarówno świeckich, jak i zakonnych, ludzi, którzy pozostawili wszystko, aby pójść za Chrystusem, zaryzykowali utratę zdrowia czy życia, aby innym głosić Słowo Prawdy. Właściwie każdy z nas może być takim „radosnym ewangelizatorem” i dawać przykład swoim życiem: czy to w rodzinie, szkole, na uczelni, w miejscu pracy, w miejscu zamieszkania. Każda parafia jest terenem misyjnym – środowiskiem realizacji posłannictwa Pana Jezusa: ,,Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię całemu stworzeniu (Mk 16,15). W tym duchu nauczania papieża Franciszka spotkaliśmy się w słoneczny październikowy dzień, w Niedzielę Misyjną, aby wspólnie, pełni radości, jako parafia włączyć się duchowo i materialnie w pomoc misjom. W ten sposób uczestniczymy w życiu całego Kościoła. Te nasze działania służą również umacnianiu więzi wspólnotowej w parafii. Jest to czas wspólnego świętowania, dzielenia się miłością i radością z innymi.

Wstecz