3 listopada 2013 - Nabożeństwo na cmentarzu

„Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie”! Jak co roku udaliśmy się jako polska parafia na pobliski cmentarz aby modlić się za zmarłych. Podążając w procesji alejami nektopolii, przy pięciu stacjach polecaliśmy: poległych i ofiary wojen, zmarłych biskupów i kapłanów, zmarłych rodziców i przodków, zmarłych krewnych i dobrodziejów oraz wszystkich wiernych zmarłych. Nabożeństwo, w którym co roku uczestniczy coraz wiecej wiernych, zakończyliśmy przy kweterze cmentarza, gdzie do dziś stoją pomniki z polskimi napisami pochodzące z okresu II wojny światowej oraz czasu powojennego. Na jednym z takich grobów złożona została wiązanka kwiatów przewiązana biało-czerwoną szarfą, ufundowana przez Konsulat RP w Kolonii.

Wstecz