14 października 2007 - Koło Żywego Różańca

Podczas Mszy św. o godz. 12.00 dwadzieścioro kobiet i mężczyzn, uroczyście złożyło swoje zobowiązania i podpisy przystępując do Grupy modlitewnej, tworząc w ten sposób pierwsze w naszej Parafii Koło Żywego Różańca. Odtąd osoby te, przyjęły na siebie obowiązek odmawiania codziennie jednej dziesiątki różańca w intencjach ogólnej i misyjnej, przewidzianych i ustalonych przez Ojca świętego.

Wstecz