3 kwiecień 2007 - "Akcja konfesjonał".

Odkąd w kościele Heilige Familie przy Lessingstrasse 19 (tj. od marca 2007r.), na wielkopostne nabożeństwa Drogi Krzyżowej - a przy tej okazji pierwsze piątkowe Msze św. - zaczęli przybywać nasi pierwsi parafianie, stało się jasne iż w tym szczególnym okresie liturgicznym będą chcieli korzystać z sakramentu pokuty. Jak się jednak okazało, poza wydzielonym tu w kaplicy Matki Bożej tzw. Beichtraum, w świątyni nie ma tradycyjnego konfesjonału, w którym to nasi wierni upatrują właściwe miejsce na wyznanie swych grzechów. Po staraniach ks. Adama Proroka a w porozumieniu z proboszczem St. Bonifatius Johannesem zu Eltz, udało się pozyskać i przetransportować z pobliskiego kościoła St. Michael (przy Burgunderstrasse) stojący tam i od lat nieużywany konfesjonał. Silna ekipa naszych specjalistów dokonała rzeczy na pozór niemożliwej. Rozmontowali na części pierwsze, przewieźli oraz na powrót zmontowali lecz już w naszym kościele, wcale nie małą konstrukcję, która odtąd została przywrócona swemu pierwotnemu przeznaczeniu.

Wstecz