15 stycznia 2013 - IX Olimpiada Języka Polskiego w Polskiej Szkole

Olimpiadzie patronuje Ambasada RP w Berlinie, a organizuje ją Komitet Organizacyjny Olimpiady reprezentujący polonijne organizacje oświatowe w Niemczech i konsulaty RP w Niemczech oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Uczniowie naszej szkoły zgodnie z regulaminem konkursu startowali w młodszej grupie wiekowej. W pierwszym etapie Olimpiady pisali test gramatyczny i dyktando opracowane przez polonistkę uczącą w danej klasie i przez nią później ocenione. Dzieci, które zdobyły najwyższą liczbę punktów, zakwalifikowały się do drugiego etapu: - z klasy V: Laura Schneider, Kajetan Brzozowski, Daniel Bühl, - z klasy VI: Wiktoria Broniec, Łucja Mróz, Vincent Jurczyk. Do drugiego etapu Olimpiady (w grupie młodszej finału) tematy prac (w zapieczętowanej kopercie) otrzymaliśmy z Konsulatu Generalnego RP w Kolonii. Ta część konkursu odbyła się 15.01.2013 roku. Uczeń był zobowiązany napisać wypracowanie na temat wybrany z podanego zestawu. Miał do wyboru: list, opis, kartkę z pamiętnika, opowiadanie oraz charakterystykę postaci. Każdy uczeń dbał, aby jego wypracowanie było zgodne z tematem, poprawne pod względem językowym i stylistycznym oraz bez błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. Grupa młodsza kończy udział w Olimpiadzie na szczeblu danego okręgu konsularnego. Na ogłoszenie wyników musimy poczekać do 22.03.2013!

Wstecz