18 marca 2007 - Przejęcie opieki duszpasterskiej

Podczas uroczystej Mszy św. o godz. 18.00 w kościele St. Andreas przy Assmannshäuser Str. 11 w Wiesbaden, w obecności przedstawiciela Biskupstwa Limburg p. Wernera Häukaufer (referenta ds. Ausländerseelsorge diecezji Limburg), ks. kanonik Adam Prorok (dotychczas przez 7 lat pracujący w Polskiej Misji Katolickiej w Münster na Westfalii), przejął oficjalnie z rąk ks. Jana Gogolina CMF z Frankfurtu, polskie duszpasterstwo w Wiesbaden i Rheingau. Odtąd tym samym, zaczęła formalnie zawiązywać się nowa Polska Misja Katolicka Wiesbaden-Rheingau, do której tworzenia poprzez osobiste zaangażowanie (pomoc w roznoszeniu informacyjnych ulotek, których w pierwszym rzucie rozeszło się ponad 3000 sztuk) zaproszeni zastali przez ks. Proroka wszyscy wierni.

Wstecz