21 października 2012 - Niedziela misyjna

„Otwórz swoje serce na misje” to hasło Kiermaszu Misyjnego zorganizowanego w Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden w związku z obchodami Światowego Dnia Misyjnego. Dla parafian było ono zaproszeniem do aktywnego włączenia się w dzieło pomocy misjom. Wezwanie Chrystusa do głoszenia światu Ewangelii: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15), jest bowiem nadal aktualne. Trudno może w to uwierzyć, ale wciąż na ziemi są miejsca, do których nie dotarła jeszcze Dobra Nowina. Aby jednak móc rozpalić serca miłością i pokojem, najpierw trzeba zatroszczyć się o zaspokojenie zwykłych potrzeb materialnych ludzi czy o ich edukację. Wobec tego wyzwania stają misjonarze – duchowni i świeccy, którzy często w samotności, z dala od swych wspólnot i najbliższych, żyją wśród ludzi innych ras, kultur i religii. Potrzebują naszej duchowej i materialnej pomocy, by ich trud mógł przynieść upragnione owoce. Organizacja kiermaszu w Wiesbaden była możliwa dzięki współpracy z Ruchem Maitri działającym przy parafii ojców kapucynów mniejszych we Wrocławiu, siostrami kanoniczkami Ducha Świętego z Burundi oraz Braćmi Szkół Chrześcijańskich. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na ich projekty misyjne. Parafianie wraz ze swoim proboszczem ks. dr A. Prorokiem całym sercem zaangażowali się w to dobre dzieło. To już nie pierwsza inicjatywa na rzecz innych w tej młodej parafii. W 2010 r. z inicjatywy proboszcza zorganizowano pielgrzymkę do Indii i składkę pieniężną na potrzeby Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości założonego przez bł. Matkę Teresę z Kalkuty. W kolejnych latach organizacją pomocy misyjnej zajęli się parafianie. Tradycją stał się Flohmark, którego dochód przekazywany jest na misje w Kamerunie. W republice nad Zatoką Gwinejską Ewangelię głoszą bracia szkolni. Parafianie z Wiesbaden poznali jednego z nich – br. Bogdana, który w 2011 r. gościł w Polskiej Misji Katolickiej. „Światowy Dzień Misyjny to okoliczność sprzyjająca uświadomieniu sobie pilnej potrzeby uczestniczenia w misji ewangelizacyjnej, w którą zaangażowane są wspólnoty lokalne oraz rozliczne instytucje kościelne” – mówił w 2005 r. do wiernych całego świata bł. Jan Paweł II. Zachęcał wszystkich do ofiarnego włączenia się w tę misję, ponieważ Kościół potrzebuje „ludzi gotowych całkowicie poświęcić się wielkiej sprawie Ewangelii”. Solidarna współpraca na rzecz potrzebujących jednoczy ludzi ze sobą – takim doświadczeniem dzieli się wspólnota kościelna z Wiesbaden. Okazuje się, że wspólnymi siłami można wiele osiągnąć i przymnożyć dobro wokół siebie.

Wstecz