16 czerwca 2012 - Inwestytura Orderu Św. Stanisława

W sobotę 16 czerwca 2012r. odbyła się w naszym kościele uroczystość związana z Inwestyturą Wielkiego Przeoratu Orderu św. Stanisława biskupa i Męczennika w Niemczech. Po uroczystej Mszy św. celebrowanej w języku łacińskim przez proboszcza naszej parafii ks. Adama Proroka oraz ks. Andrzeja Majewskiego o godz. 12.00 nastąpił uroczysty obrzęd Inwestytury. W Inwestyturze udział wzięli IX Wielki Mistrz Orderu Świętego Stanisława, Jan Zbigniew hrabia Potocki, Tadeusz Freiherr von Lison, Wielki Przeor Orderu w Niemczech oraz grono licznych notabli, zarówno świeckich, jak i duchownych - osób, które poprzez swoją dotychczasową działalność w odniesieniu do bliźniego, pasterską i kapłańską posługę, naukowy dorobek, społeczne zaangażowanie, a także twórczy - artystyczny vel kulturowy wkład, przyczynili się do znaczenia Polski, a najszczególniej, udowodnili, iż stale pielęgnują i kultywują wszystko, co związane jest z dziejami Narodu Polskiego. Historia Orderu św. Stanisława Królewski Rycerski Order św. Stanisława ustanowiony został 7 maja 1765 roku przez ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, i nadawany był corocznie podczas majowych uroczystości ku czci św. Stanisława Biskupa w dniu 8 maja, w kościele św. Krzyża w W-wie. Był Orderem polskim, nadawanym za działalność charytatywną. Dewiza Orderu do dziś brzmi: Praemiando Incitat - Nagradzając zachęca. Order miał służyć do nagradzania zasług społecznych dla Rzeczypospolitej. Kawalerowie Orderu zobowiązani byli do wspierania działalności charytatywnej króla oraz finansowania miedzy innymi, działalności Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, który pomagał najbardziej potrzebującym i ubogim. Stąd Kawalerowie Orderu zobowiązani byli do stałych wpłat na w/w szpital. Po upadku powstania listopadowego w 1831, Order św. Stanisława przywłaszczony został razem z Orderem Orła Białego i Krzyżem Virtuti Militari przez carów rosyjskich deprecjonowany pozostawał jako jedno najniższych odznaczeń rosyjskich pod nazwą Królewsko-Carski Order św. Stanisława. Zmieniony został również wygląd Orderu; ze środkowego medalionu awersu usunięto figurę św. Stanisława i zastąpiono ją splecionymi literami SS /Sanctus Stanislaus/. Polskie orły zastąpiono dwugłowymi orłami rosyjskich carów. Za czasów zaboru rosyjskiego, Order św. Stanisława przyznawany był często generałom rosyjskim tłumiącym polskie powstania niepodległościowe i osobom zasłużonym przy rusyfikacji Polaków, tracąc zupełnie swój charytatywny charakter. Car Mikołaj II w dniu 25.12.1916 roku zrezygnował z wszelkich praw do tronu polskiego i jego honorów, zrzekając się tym samym prawa do nadawania polskich odznaczeń, kiedy to za jedyną prawowitą władzę Królestwa Polskiego uznał Radę Regencyjną. Zła sława carskich nadawań obciążyła Order św. Stanisława do tego stopnia, że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, nie został ponownie wprowadzony do polskich odznaczeń państwowych, jednocześnie zabroniono jego noszenia z okresu nadań carskich. W dniu 9 czerwca 1979 ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Pan Juliusz Nowina-Sokolnicki, dekretem prezydenckim powołał ponownie Order św. Stanisława do polskich odznaczeń państwowych. Ta patriotyczna, a zarazem dalekowzroczna i odważna decyzja o jego restytucji, zamknęła raz na zawsze ciemny okres w historii Orderu, przywracając narodowi polskiemu jego własność, podkreślając równocześnie przynależność Orderu św. Stanisława do polskiego dziedzictwa kultury. W ciągu 29 lat swego istnienia, Order św. Stanisława pod kierownictwem Wielkiego Mistrza Pana Juliusza Nowiny-Sokolnickiego, zajął należne mu miejsce w świecie, stając się Odznaczeniem o zasięgu międzynarodowym, i mając Przeoraty w wielu krajach, łączy bardzo wielu ludzi w światłej idei charytatywnej.

Wstecz