8 listopada 2009 - Otwarcie Polskiej Szkoły

W ramach Parafialnego Stowarzyszenia Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Wiesbaden PRO CULTURA CHRISTIANA e.V. , 19 sierpnia 2009 r. powołana została Polska Szkoła. Pracę dydaktyczną podjęły w niej trzy doświadczone polonistki z dyplomami polskich uczelni wyższych. Zajęcia dla dzieci i młodzieży (język polski i historia) odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych w salach przy parafii. Choć zajecia w Szkole trwają już od 14 września, to uroczyste otwarcie miało miejsce 8 listopada. Podczas uroczystej Mszy św. z udziałem dzieci, otwarcia dokonali: ks. proboszcz Adam Prorok, przewodniczący stowarzyszenia oraz vicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Kolonii pan Jacek Frączek. W programie były: krótka akademia w wykonaniu dzieci, przemówienie pana konsula a na zakończenie kawa i ciasto w salach parafialnych, które są zarazem salami lekcyjnymi.

Wstecz