11 listopada 2011 - Pasowanie na ucznia

„Ucz, ucz, ucz, ucz się polskiego na łatwe i na trudne dni...” 11 listopada w Świeto Niepodległości w Polsce w naszej szkole po raz pierwszy odbyła się uroczystość ślubowania. Wszystkie dzieci (nie tylko pierwszaki) złożyły przyrzeczenie, że będą się starać być pilnymi i wzorowymi uczniami. Akt ślubowania poprzedziła część artystyczna, w której dzieci wygłaszały i śpiewały piosenki o tym, że warto uczyć się języka polskiego. Starsze uczennice: Natalia Sazońska i Natalia Rękas przeprowadziły egzamin, sprawdzając, czy kandydaci nadają się na uczniów polskiej szkoły. Dzieci musiały powtarzać polskie łamańce językowe, np. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie... oraz odpowiadać na pytania z wiedzy o Polsce. Wszyscy przeszli próbę pomyślnie i ksiądz proboszcz dokonał aktu pasowania, a panie nauczycielki wręczyły mianowanym uczniom upominki. Uczestnicy uroczystości w wyśmienitych humorach udali się na przygotowany przez rodziców poczęstunek.

Wstecz