Izrael 04-11 maja 2011

4 maja wyruszyla z naszej parafii pielgrzymka do Ziemi Świętej. Grupa 22 pielgrzymów nawiedziła szczególne miejsca dla uczniów Jezusa Chrystusa. Byliśmy tam, gdzie nasz Mistrz narodził się, gdzie wzrastał, nauczał, czynił cuda, gdzie dokonał dzieła naszego odkupienia. Czas wspólnego pielgrzymowania był czasem szczególnym, czasem modlitwy, wyciszenia, czasem refleksji nad własnym życiem, czasem nauki i wspólnego bycia razem, czasem dziękczynienia i próśb, które zanosliliśmy do Boga w tych szczególnych miejscach, które nawiedzaliśmy. Codziennie uczestniczyliśmy w Eucharystii, zawsze tej samej Ofierze Jezusa Chrystusa, a jednak te wyjątkowe miejsca sprawiały, że mogliśmy być jeszcze bliżej Boga, umożliwiały przeżycie Eucharystii jeszcze głębiej. Podczas naszego pielgrzymowania przeżyliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej przechodząc uliczkami Starej Jerozolimy, docierając na Golgotę i do Grobu Pańskiego. Nad wodami rzeki Jordan odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne uświadamiając sobie ponownie kim jesteśmy, do kogo należymy i dokąd zmierzamy. W Kanie Galilejskiej dwie pary, Teresa i Jerzy oraz Urszula i Robert, odnowiły przyrzeczenia małżeńskie. Był to moment bardzo wzruszający i podniosły, a po ceremonii bardzo wesoły, bo po ślubie oczywiście wesele, przy odrobinie wina, a co najważniejsze, przy wspólnym byciu razem. Z pewnością wielkim przeżyciem dla uczestników pielgrzymki był czas spędzony nad Jeziorem Galilejskim, w Kafarnaum, tam gdzie Jezus czynił cuda, nauczał, tam gdzie powołał swoich pierwszych uczniów. Po wszystkich było widać, po ich zamyślonych twarzach, uśmiechach, a czasami wiele mówiących łzach, że Bóg działa, że przemienia ludzkie serca, że wciąż powołuje, mówi, naucza. Był to wielki czas łaski. Jako uczniowie Chrystusa, płynąc po wodach Jeziora Genezaret, daliśmy Bogu odpowiedź na Jego wezwanie, i to śpiewająco, że „mamy ręce gotowe, do pracy z Nim i czyste serca”. Czas pielgrzymki to czas dla Boga i dla człowieka. Po powrocie zauważamy owoce tego świętego czasu spędzonego razem w Izraelu. To co przeżyliśmy pozostaje w naszych sercach i umysłach. Dziękujemy dziś Bogu i ludziom. Szczególnie dziękujemy Księdzu Proboszczowi, duchowemu opiekunowi, który na każdym kroku ubogacał czas naszego pielgrzymowania tekstami Pisma Świetego, jesteśmy wdzięczni za wspólne pielgrzymowanie Pani Marii, szefowej Biura Podróży „Panorama“, dziękujemy naszym przewodnikom, Pani Kasi i Haniemu oraz sobie nawzajem. Dziękuje Bogu i Wam, współpielgrzymowiczom, piszący te słowa ks. Przemek Vogt

Wstecz