Indie i Nepal 01-15 marca 2010

Dla upamiętnienia 100 rocznicy urodzin błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty (ur. 26.08.1910r. w Skopje, obecnie Macedonia), na pielgrzymi szlak do Jej grobu wzruszyła grupa z PMK Freiburg i Wiesbaden. Z wielkim wzruszeniem modliliśmy się przy grobie błogosławionej, który za specjalnym zezwoleniem władz Indii, znajduje się na parterze domu - założonego przez nią Zgromadzenia Misjonarek Miłości - w samym centrum Kalkuty. Jej pogrzeb (13.09.1997) miał, jak dotąd się podkreśla, charakter należny osobom o najwyższej randze w państwie. Odwiedziliśmy również dom dla sierot, prowadzony przez Misjonarki w którym pracuje siostra z Polski. Inna, z którą się spotkaliśmy - urodzona hinduska - rozmawiała z nami łamaną polszczyzną, nowicjat bowiem odbywała w Polsce. Obecnie w ponad 560 takich czy innych domach w 130 krajach pracuje prawie 5 tys. sióstr. Matkę Teresę ogłosił błogosławioną Jan Paweł II, 19 października 2003 r. a w przygotowaniu jest już proces kanonizacyjny.

Wstecz