Izrael i Jordania 10-21 marca 2009

10 marca br. wyruszyła z naszej Parafii pielgrzymka do Ziemi Świętej oraz Jordanii. Grupa 27 pielgrzymów z wielkim wzruszeniem, nieopisaną pokorą i dumą zarazem, nawiedziła wszystkie bodaj najważniejsze i drogie sercu każdego chrześcijanina miejsca, gdzie stawiał swoje kroki oraz dokonał dzieła naszego odkupienia nasz Pan Jezus Chrystus. W podyktowanej programem pielgrzymki kolejności nawiedziliśmy w Jerozolimie: - miejsce modlitwy Chrystusa w ogrodzie Oliwnym, - drogę którą w Palmową Niedzielę zmierzał na osiołku, - miejsce gdzie zapłakał nad losem Jerozolimy - oraz na tejże Górze Oliwnej miejsce Wniebowstąpienia. Uliczkami Starej Jerozolimy przemierzyliśmy Krzyżową Drogę, docierając na Golgotę, miejsce namaszczenia Ciała Jezusa po zdjęciu z Krzyża oraz Boży Grób. Dziś wszystkie te miejsca znajdują się w jednej Bazylice a przed starym, zamkniętym obecnie wejściem wszyscy robią obowiązkowe fotografie. Mieliśmy również wielkie szczęście odprawienia Mszy św. w bezpośredniej bliskości Bożego Grobu. Ponadto nawiedziliśmy: - wieczernik, - kościół zaparcia się Piotra, - kościół na Syjonie ,w murach Jerozolimy gdzie zasnęła NMP, - oraz na stoku Góry Oliwnej, gdzie została pochowana i skąd wzięta została do nieba. Następnie przybyliśmy do miejsca gdzie Pan Jezus nauczył apostołów modlitwy "Ojcze nasz". Potem czas przyszedł na Betlehem i: - pole Pasterzy - Bazylikę Narodzenia Pana Jezusa przy której odprawiliśmy Mszę św. - oraz Grotę Mleczną, W Nazaret: - miejsce Zwiastowania NMP, - dom św. Józefa gdzie odprawiliśmy Mszę św. - oraz Synagogę w której nauczał Pan Jezus. Ain Karem miasto: - gdzie przyszedł na świat św. Jan Chrzciciel - dokąd spieszyła Maria w odwiedziny do Elżbiety. Jezioro Genezaret u stop Góry Błogosławieństw, miejsce cudu rozmnożenia chleba, kościół "Prymatu Piotra" i przeżyliśmy niezapomnianą Mszę św. w łodzi na Jeziorze Galilejskim. Byliśmy również: - nad Jordanem gdzie Jan udzielił Jezusowi chrztu - i Górze Tabor (tj. Przemienienia). Następnie odwiedziliśmy graniczącą od wschodu z Izraelem Jordanię z przecudownymi miejscami: - skalną Pertą, - Mojżeszową Górą Nebo, - oraz stolicą kraju Ammanem. Po ponownym przekroczeniu granicy Izraela - przy czerwonomorskim kurorcie Eilad odwiedziliśmy: - dumną, uświęconą heroizmem Massadę, - wznoszącą się nieopodal najstarszego miasta świata (Jerycho) Górę Kuszenia Pana Jezusa - Qumran, gdzie odnaleziono zwoje z zapisanymi biblijnymi tekstami - Sykomorę, z której celnik Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa a po zażyciu słonych, błotnych kąpieli w Morzu Martwym ponownie znaleźliśmy się w Jerozolimie. Dla wszystkich uczestników dni pielgrzymowania okazały się szczególnymi rekolekcjami podczas których pogłębili i umocnili swoją wiarę.

Wstecz