13 maja 2010 - Promocje ministrantów i lektorów

13 maja na Mszy świętej o godz. 12.00 miała miejsce promocja nowych ministrantów oraz lektorów. Do grona ministrantów zostało włączonych pięcioro kandydatów a stopnie lektora przyjęło dwoje ministrantów starszych. Widocznym znakiem dla nowych ministrantów stało się nałożenie komży a lektorów alb lektorskich. Następnie kandydaci złożyli przyrzeczenie, po którym ks. Proboszcz poświęcił strój liturgiczny. Wyczytani kandydaci zostali wcześniej pouczeni o godności funkcji do jakiej zostają włączeni i do osobistych zobowiązań płynących z tego faktu. Ksiądz Proboszcz Adam Prorok pobłogosławił ich, tym samym włączając nowo mianowanych ministrantów do grona służby liturgicznej w naszym kościele. Nowo ustanowieni lektorzy przygotowywali się do tej funkcji od września, uczstnicząc w specjalnie zorganizowanym kursie dla przyszłych lektorów w Haus Concorda a ministranci przez ponad rok. Życzymy nowym ministrantom i lektorom, aby spełniali swoje funkcje z wielką pobożnością i miłością do Pana Jezusa.

Wstecz