16 maja 2010 - Bierzmowanie

Uroczysta Msza św. której przewodniczył po raz pierwszy obecny w naszej wspólnocie, Prof. Franc-Peter Tebartz-van Elst - biskup tej diecezji - zakończyła roczny cykl przygotowań do przyjęcia sakramentu chrześcijańskiej dojrzałości dla 21 młodych naszych parafian. Ksiądz biskup wygłosił, posługując się rekwizytami, bardzo trafiającą do serc młodych ludzi, sakramentalną homilię a następnie w asyście zaproszonych kapłanów namaścił czoła kandydatów świętym olejem wypowiadając sakramentalną formułę. Po Mszy św. przyszła pora na wspólną fotografię oraz spotkanie w salach parafialnych z nowo bierzmowanymi i ich rodzinami. Nowo bierzmowani wręczyli ks. biskupowi od siebie oraz parafii skromny prezent (mitrę wychaftowaną przez siostry zakonne z Częstochowy), którą obdarowany hierercha obiecał nałożyć przy następnej wizycie.

Wstecz