20 sierpnia 2017 - Odpust i Jubileusz 10-lecia parafii

Dnia 20 sierpnia 2017 roku miała miejsce w naszej parafii szczególna uroczystość. Świętowaliśmy 10 lecie powstania Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden. Uroczystość swoją obecnością uświetnił ks. Bp Edward Janiak - ordynariusz kaliski. To on dziesięć lat temu, u samych początków struktur polskiej parafii - 10 czerwca 2007 r. - był wśród nas, dokonując poświęcenia m.in. ksiąg liturgicznych. Dziś, dziesięć lat od tamtych wydarzeń z uznaniem zauważył wzrost i dobrą organizację naszej parafii. Podczas uroczystej sumy odpustowej wygłosił homilię, wziął także udział w uroczystości wręczenia parafialnych orderów zasługi „Animae Candidae et Liberali” (dla duszy świetlanej i wspaniałomyślnej), który Kapituła Orderu od 7 lat wręcza w uznaniu „Za Serce dla PMK Wiesbaden”. Ks. Bp Edward Janiak, jako serdeczny przyjaciel naszej Misji, a także członek Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, a także członek Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za granicą jako pierwszy otrzymał owe odznaczenie. W zaszczytnym towarzystwie znaleźli się także ks. Kan. Edward Ogrodowicz - emerytowany proboszcz PMK Hanau, ks. Kan. Witold Hyla - kapelan leśników i myśliwych arch. wrocławskiej, Ks. Kan. Piotr Wawrzyniak - prob. Parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu oraz nasi parafianie - p. Stanisław Malec, p. Siegmund Stasch, p. Krzysztof Gluch, p. Halina Grott, p. Monika Szabat, p. Stefan Chmielowiec i p. Józef Bielewicz. Ponadto p. Andrzej Obertan z rąk ks. proboszcza dr Adama Proroka otrzymał specjalne odznaczenie za gorliwą pracę przy budowie kaplicy Miłosierdzia Bożego przy Haus Concordia w Herdorf-Dermbach. Był to medal „Exuli Bene de Ecclesia Merito” ustanowiony w Rzymie przez ks. Abpa Szczepana Wesołego, wieloletniego opiekuna polskiej emigracji i do dziś Dziekana Kapituły Medalu. Po tych doniosłych uroczystościach był czas na wspólne świętowanie z mnóstwem atrakcji. Były koncerty m.in. naszej scholii parafialnej, występy, wieczór wspomnień nt. powstawania i rozwoju PMK Wiesbaden, a na koniec świętowania połączyliśmy się duchowo z Częstochową i Jasną Górą poprzez modlitwę Apelu Jasnogórskiego. Ks. Biskup wygłosił słowo i pobłogosławił zebranych zachęcając do dalszego budowania wspólnoty poprzez modlitwę różańcową i wspólną pracę, ponadto serdecznie zaprosił naszych parafian do Kalisza do św. Józefa.

Wstecz