21 czerwca 2009 - Wykład prof. Wojtczaka-Szyszkowskiego

Już po raz drugi w naszej Parafii gościliśmy wysokiego rangą przedstawiciela polskiego zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, (Wielkiego Oficjała Zakonu) Jego Ekscelencję profesora Jerzego Wojtczak-Szyszkowskiego wraz z małżonką. Nasz gość, który jest profesorem filologii klasycznej na Uniwersytecie warszawskim, przybył tym razem zaproszenie ks. proboszcza (również członka zakonu) z wykładem: "Matka Maria Karłowska założycielka Sióstr Pasterek jako społecznik i opiekunka wykluczonych". Wykład, który w obecności przybyłych z Monachium dwojga jeszcze członków wspomnianego Zakonu Rycerskiego - kawalera prof. Piotra Małoszewskiego i damy dr Barbary Małoszewskiej - odbył się po Sumie i spotkał z wielkim zainteresowaniem słuchaczy.

Wstecz